V spomin na preminulo Štefko Drolc

V vhodni avli Kulturnega doma ( SSG Trst)  je žalna knjiga, v katero se lahko vpišejo vsi, ki so Štefko poznali in imeli radi.

Gledališče je dostopno v dopoldanskem času.