VOLITVE VODSTVA ZDUS 2016!

Spoštovani članice in člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije!

Na današnjem rednem volilnem občnem zboru so članice in člani delegati izvolili novo vodstvo in organe našega stanovskega in strokovnega društva. Volilni občni zbor je potekal v dvorani SLOGI.

Soglasno so bili izbrani :

Za predsednika ZDUS-a:
Gašper TIČ

Člani predsedstva ZDUS-a:

Alen JELEN, Alenka PIRJEVEC, Lara JANKOVIĆ, Neda RUSJAN BRIC, Staša MIHELČIČ, Tatjana AŽMAN

Nadzorna komisija:

Iva BABIĆ, Rok VIHAR, Tea ROGELJ

Disciplinska komisija:

Andrej ZALESJAK, Tadej PIŠEK, Špela KRAVOGEL

Nadomestni članici disciplinske komisije:

Olga GRAD, Damjana ČERNE

Člani izvršilnega odbora in predsedniki enot ZDUS-a:

Aja KOBE (LGL)

Andrej ZALESJAK (SNG NG)

Eva KRAŠ (SNG DRAMA MB)

Katarina STEGNAR (SMG)

Maja SEVER (SNG DRAMA LJ)

Manca OGOREVC (SLG)

Marko SIMČIČ (Upokojenci)

Miha RODMAN (PGK)

Mojca FUNKL (MGL)

Tadej PIŠEK (SSG TS)

Uroš POTOČNIK (Samostojni)

Mandat vseh organov društva traja štiri leta in začne teči z današnjim dnem (17.12.16)
ČESTITKE NOVOIZVOLJENIM. ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA PRI DELU.