Volitve ZDUS!

Sklicujemo volilni občni zbor Združenja dramskih umetnikov Slovenije,

ki bo v petek, 6. decembra ob 15:00 uri 

v dvorani Slovenskega gledališkega inštituta (SLOGI), Mesti trg 17/I. nadstropje v Ljubljani.

 Vsak član ZDUS-a ima pravico voliti in biti izvoljen. Zato pozivamo članice in člane, da se priglasijo h kandidaturi za predsednika/predsednico ZDUS (lahko tudi na skupščini). Prosimo tudi, da to vabilo izobesite/prepošljete in tako omogočite članicam in članom sodelovanje na volitvah. Na volilnem občnem zboru so dobrodošli vsi članice in člani ZDUS-a! 

vir: photo