Združenje dramskih umetnikov Slovenije ima novega predsednika

Ddr. Boris Mihalj

Novi predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije je ddr. Boris Mihalj, priznan dramski igralec, član ansambla SNG Drama Ljubljana. Boris Mihalj je nasledil Sašo Pavček. Imenovan je bil na skupščini društva v petek, 6. decembra 2019.

Boris Mihalj je rojen v Šempetru pri Gorici. Po končani Srednji veterinarski šoli v Ljubljani, se je vpisal na Akademijo za gledališče radio, film in televizijo, ter leta 1992 diplomiral in pridobil strokovni naslov univerzitetni diplomirani igralec. Istega leta se je  vpisal tudi na Likovno akademijo v Benetkah ter leta 1996 diplomiral še iz slikarstva in pridobil strokovni naslov akademski slikar. Leta 2003 je nadaljeval podiplomski študij Zgodovinske antropologije na Fakulteti za podiplomski humanistični študij, ISH v Ljubljani in leta 2009 pridobil znanstveni naslov doktor znanosti, istega leta se je vpisal na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, ter bil leta 2015 promoviran v doktorja znanosti s področja umetnostne zgodovine. Od leta 2016 doktorand Podiplomske šole ZRC SAZU. Živi in ustvarja v Ljubljani. 

Foto: IFP, d. o. o. in Foto studio NORA, d. o. o.