Sklad Jerneja Šugmana

Ob 100. obletnici Združenja dramskih umetnikov Slovenije smo se odločili, da kot prostovoljna, strokovna, nepridobitna in nadstrankarska organizacija, ki deluje v javnem interesu, ustanovimo Sklad Jerneja Šugmana.
Sklad Jerneja Šugmana je osnovan z namenom ohranjanja spomina na Jernejevo umetniško, pedagoško in človeško plemenitost. Namenjen je zlasti mladim, nadarjenim dramskim ustvarjalcem, ki so se že v času študija izkazali kot delovni, odgovorni in željni nadaljnjega izobraževanja ali samostojnega umetniškega dela.
Glede na razpoložljiva sredstva lahko Sklad Jerneja Šugmana prispeva tudi pri izobraževanju ali delu upokojenih članov in članov Združenja dramskih umetnikov Slovenije, zlasti samozaposlenih.
Pozdravljamo vsa skupna sodelovanja, tako z lokalnimi skupnostmi, Akademijo za gledališče radio, film in televizijo, gledališkimi institucijami, društvi, kot tudi z gospodarstvom in posamezniki, ter se nadejamo trajnega sodelovanja.
Kot predsednica Združenja dramskih umetnikov Slovenije in odgovorna oseba za Sklad Jerneja Šugmana se zavezujem, da bomo delovali pošteno, prispevali k ugledu Sklada Jerneja Šugmana, imenu velikega igralca Jerneja Šugmana in njegove družine, vseh donatorjev, podpornikov in članov Upravnega odbora Sklada Jerneja Šugmana.
Za dovoljenje za uporabo imena sklada se zahvaljujemo Andreji Šugman, naši članici – igralki Maji Šugman in Lei Šugman.
Hvala prvim donatorjem: Elektru Ljubljana, Zvezi društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, vsem igralkam in igralcem, ki ste že prispevali v Sklad Jerneja Šugmana.

 

Saša Pavček, predsednica Združenja dramskih umetnikov Slovenije in zastopnica za Sklad Jerneja Šugmana

Oblikovalka znakov: Gaja Mežnarič Osole

 

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) |

Sklad Jerneja Šugmana Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

DŠ: 79001173 |

MŠ: 5244625

ZDUS ni zavezanec za DDV.

IBAN: SI56 6100 0001 8842 597

SWIFT BIC: HDELSI22

Račun je odprt pri Delavski hranilnici d.d.

e- naslov: sklad@zdus.si