Poročilo komisije

Štipendije Sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2022/23

POROČILO KOMISIJE

 Strokovna komisija v sestavi Mateja Demšič, Veronika Drolc, Diana Koloini, Dorian Šilec Petek in Zala Dobovšek (predsednica) je obravnavala tri prispele prijave na razpis za Štipendijo Sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2022/2023.

Vsi prispeli predlogi so vsebovali zanimive raziskovalne vsebine, ki so odražale kakovostne pristope k praktičnim in teoretskim obdelavam izbranih tem ter izkazujejo širok spekter interesov po izpopolnjevanju lastnih estetik in razvijanju znanja na različnih področjih scenske prakse.

 Med prispelimi vlogami je komisija kot najbolj inovativno in izstopajočo prepoznala prijavo koncepta raziskovalnega projekta kolektiva Kolektiv, ki ga sestavljajo Varja Hrvatin, Maša Radi Buh in Jakob Ribič. Po soglasnem predlogu in sklepu komisije kolektiv Kolektiv prejme celoletno štipendijo za umetniško izobraževanje in delo na lastnem projektu v višini 6000 evrov.

Utemeljitev:

Kolektiv Kolektiv, ki ga sestavljajo dramatičarka in dramaturginja Varja Hrvatin, kritičarka in teoretičarka Maša Radi Buh ter teatrolog in raziskovalec Jakob Ribič v našem (akademskem in publicističnem) prostoru predstavlja svojevrsten fenomen, saj znova odpira dragocene potenciale kolektivnega ustvarjanja. Njihova izobraževalna zaledja in siceršnji strokovni interesi so medsebojno raznoliki, kar pa se kaže v prid raziskovalnim postopkom, saj s tem vanje vnašajo interdisciplinarnost in bogato prepletajo izbrane kontekste iz teatrologije, sociologije in filozofije. Teoretski pristop kolektiva Kolektiv je analitičen, natančen in poznavalski, a vedno podkrepljen tudi s senzibilnostjo in veščino praktičnega dela; njihove prispevke zaznamuje angažirana refleksija in pronicljiva angažiranost. Zadnji dve leti so na Radiu Študent redno ustvarjali mesečno oddajo Teritorij teatra, s katero so pustili velik pečat za razumevanje kolektivnega soustvarjanja, na ravni vsebine pa problemsko odpirali nekatere izjemno pomembne teme v scenski praksi, kot so rasizem, seksizem, delovni pogoji, nevid(e)no delo … Objavljali so tudi kolektivne prispevke v znanstvenih revijah in sodelovali na različnih konferencah. Njihov prijavljen koncept raziskovalnega dela se bo fokusiral na raziskavo kolektivnih praks najmlajše generacije ustvarjalcev in ustvarjalk pri nas ter obenem poskušal vzpostaviti metodologijo lastne kolektivne prakse. Nevidnost teoretskega raziskovalnega dela bodo osvetlili z vpisovanjem kolektivnih pristopov v formate predavanj, izobraževanja, hibridnih diskurzivnih dogodkov in umetniških procesov.