Poročilo komisije

Štipendije Sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2021/22

POROČILO KOMISIJE

Strokovna komisija v sestavi Mateja Demšič, Veronika Drolc, Diana Koloini, Dorian Šilec Petek in Zala Dobovšek (predsednica) je obravnavala šest prispelih prijav na razpis za Štipendijo Sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2021/2022. 

Soglasno izrekamo, da so vsi prispeli predlogi predstavljali izjemno zanimive raziskovalne vsebine, ki so odražale kakovostne idejne pristope k praktičnim in teoretskim obdelavam izbranih tem. Raznovrstno umetniško udejstvovanje kandidatk in kandidatov izkazuje širok spekter interesov po izpopolnjevanju lastnih estetik, poglabljanju znanja in angažiranemu vključevanju v polje uprizoritvenih praks tako na ravni odrske/izvedbene produkcije kot teatrološkega zgodovinjenja. 

Med prispelimi vlogami je komisija kot najbolj inovativne in izstopajoče prepoznala dve kandidatki in kandidata, ki prejmejo celoletno štipendijo za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu za leto 2021/2022:

Sara Dirnbek

Tibor Hrs Pandur

Beti Strgar

Kratke obrazložitve:

Sara Dirnbek, igralka

Idejna zasnova raziskovalnega projekta igralke Sare Dirnbek odpira nadvse pomembno in akutno vprašanje o (idealnih) lepotnih standardih in obstoječi reprezentaciji ženske v uprizoritveni umetnosti. Na podlagi neposrednih lastnih izkustev bo poglobljeno reflektirala številne ovire, ki jih je kot igralka, ki ne ustreza kapitalističnim lepotnim standardom družbe in umetnosti, morala preseči na račun obstoječih norm privlačnosti. Sara Dirnbek bo poglobljeno raziskala mehanizme kriterijev »lepega« in »idealnega« ženskega telesa v gledališču, ki izhajajo iz zakoreninjenih 

(pogosto tudi še neozaveščenih) patriarhalnih pričakovanj. Projekt bo zaključila v formatu (pol)literarnega zapisa in morda tudi v performativni obliki.  

Tibor Hrs Pandur, pesnik, prevajalec, dramatik, dramaturg in raziskovalec

Teatrološka raziskava Tiborja Hrsa Pandurja bo vključevala poglobljen pregled in analizo vseh dram, tekstov in dnevnikov kot tudi še neobjavljenih arhivskih materialov Ivana Mraka. Raziskava se bo še posebej osredotočala na vzroke marginalizacije izjemnih ustvarjalcev skozi slovensko zgodovino. Center zanimanja bodo nevralgične točke slovenske zgodovine, razkrite v Mrakovi dramatiki, možnost in fenomen sprave, tudi z ozirom na sodobne politične prakse in oblastniške diskurze. Umetniški cilj bo predstava na podlagi (na tej raziskavi temelječe) adaptacije več Mrakovih dram – t. i. Mrakijada. 

Beti Strgar, igralka, glasbenica

Beti Strgar, prvenstveno najbolj prepoznana kot igralka, je tudi izjemna glasbenica in nadarjena pevka, ki svoj umetniški izraz raziskuje in nadgrajuje na raznolikih področjih ustvarjanja. Poleg študija na AGRFT (gledališko petje) deluje tudi na področju filmske režije. Njeno področje ustvarjanja je izjemno široko in za naš kontekst tudi zelo izstopajoče ter samosvoje. Kljub temu da se je Beti Stgar v zadnjih letih intenzivno posvečala igri, v vsem tem času ni opustila tudi prepletanja z glasbo. Tako je v letu 2021 uspešno opravila sprejemne izpite na prestižni fakulteti Berklee College of Music, Boston, ZDA.

Ljubljana, 1. 9. 2021                                           Ddr. Boris Mihalj,

predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije