Razpis

ZDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKOV SLOVENIJE

SKLAD JERNEJA ŠUGMANA

RAZPISUJE ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

ZA ŠTUDENTKE/ŠTUDENTE DRAMSKIH UMETNOSTI, MLADE GLEDALIŠKE USTVARJALKE/USTVARJALCE IN RAZISKOVALKE/RAZISKOVALCE

 

2 (dve) celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu

 

1 (eno) celoletno štipendijo za nadaljevanje raziskovalne naloge o zgodovini in delovanju Združenja dramskih umetnikov Slovenije od leta 1918 do danes

 

Na razpis se lahko prijavijo:

• študenti zadnjega letnika dodiplomskega študija;
• študenti zadnjih dveh letnikov enovitih magistrskih študijev;
• študenti podiplomskega študija;
• absolventi dodiplomskega, podiplomskega in enovitega magistrskega študija;
• mladi gledališki ustvarjalci in raziskovalci (samozaposleni, brezposelni ali zaposleni, ki v času razpisa opravljajo delo na področju dramske umetnosti, za katerega se prijavljajo).

 

Kandidatke/kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

− ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, razen samozaposlenih v kulturi;
− niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov;
− ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini;
− so imeli v zadnjih treh študijskih letih/gledaliških sezonah dosežke na posameznem področju,

in sicer:

• izkazane dosežke na umetniškem področju,
• uvrstitve na tekmovanjih v raziskovalnem delu,
• uvrstitve na umetniških natečajih,
• javne nastope in predstavitve,
• objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
• dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
• udeležbe na seminarjih in kongresih,
• funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
• priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
• drugi dosežki, ki so pomembni za Združenje dramskih umetnikov Slovenije in njegovo promocijo doma ter v svetu, in prostovoljno delo.

 

Kandidati naj svojo prijavo oddajo v dokumentu pdf oblike na e-naslov: stipendija@zdus.si.

 

Prijavnici je potrebno priložiti naslednje dokumente:

− dokazilo o statusu (študent, samozaposlen, brezposeln, zaposlen);
− dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja (študentje);
− dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto (študentje);
− dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh študijskih letih/gledaliških sezonah;
− življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in umetniških ciljev;
− predstavitev ideje za umetniški projekt in umetniško izpopolnjevanje (do 1000 znakov s presledki);
− pooblastilo Združenja dramskih umetnikov Slovenije za hrambo osebnih podatkov.

 

Študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti še:
− potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali pismo o nameri študija s potrdilom izobraževalne ustanove.

 

Kandidati se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 12. 5. 2019.

 

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili Sklada Jerneja Šugmana. Štipendije bodo dodeljene kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij. Izbrani kandidati bodo z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenili pogodbo o prejemanju štipendije.

Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu od zaključka razpisa.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis.

 

O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov: stipendija@zdus.si.

 

 

Ljubljana, 12. aprila 2019

Saša Pavček, predsednica